Plan de Cooperación

A provincia de Ourense está formada por 92 concellos, dos que 91 teñen menos de 20.000 habitantes, é dicir, todos agás a capitalidade da provincia, son competencia da Deputación de Ourense en materia de asistencia e cooperación.