Onde Estamos

OFICINA PRINCIPAL - Dirección técnica, Secretaría e Laboratorio

 

Rúa Avilés de Taramancos Número 4 baixo CP. 32003 OURENSE

Teléfono: 988.511.775

Correo electrónico: aquaourense@aquaourense.es