Misión, Visión e Valores

Misión

Colaborar e cooperar coas Entidades Locais da provincia de Ourense proporcionado Servizos de calidade que presenten as mellores solucións na xestión do Ciclo Hídrico e do Medio Ambiente, cumprindo coas normas e estándares de calidade  e xerando utilidades que garantan a permanencia da empresa na prestación de servizos.

Visión

Ofrecer servizos de Calidade e adaptados ás necesidades  das Entidades Locais da provincia de Ourense, asegurando o desenvolvemento sostible, sendo eficientes, mellorando continuamente en procesos e equipos, adaptándonos ao cambio e valorando ao persoal  e aos clientes como os recursos máis importantes.

Valores

- Calidade e excelencia na xestión do ciclo hídrico e do medio ambiente.
- Proximidade e transparencia promovendo o diálogo aberto e a participación social na xestión de servizos públicos.
- Sostibilidade e respecto ao medio ambiente
- Lealtade e confianza
- Compromiso social e medio ambiental