Sociedade provincial de auga e medio ambiente

Cooperación cós municipios da provincia de Ourense en materia de servizos públicos en relación co ciclo integral da auga e medio ambiente.