Grupos de Interese - Stakeholders

Os grupos de interese ou stakeholders son o conxunto de partes interesadas e/ou afectadas pola actividade da compañía en relación a intereses medio ambientais, sociais ou económicos que vense afectados, directa ou indirectamente, polo desempeño da actividade da organización.

A importancia de ter detectado os grupos de interese para AquaOurense é que permiten anticiparse e implicar a estes grupos para identificar, comprender e responder aos temas e preocupacións referentes á sostibilidade, o que permitirá elaborar unha estratexia coherente co seu apoio tácito ou explícito.