Contratación

Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información sobre a súa actividade esta sociedade decidiu difundir, a través de Internet, determinada información sobre a contratación que realiza. Neste apartado a sociedade poderá incluír calquera datos e informacións que considere relevantes en relación á actividade contractual da mesma, tales como o marco contractual xeral, condicións xerais, requisitos mínimos para poder ser contratista da sociedade, procedementos de contratación en curso e a documentación relativa aos mesmos e, en xeral, calquera información que considere de utilidade xeral ou sexa relevante a estes efectos, como puntos de contacto e medios de comunicación que poden utilizarse para relacionarse coa sociedade a efectos de contratación.

 

 

Pregos contratación dos servizos de análises de augas residuais

Descargar PDF

Pregos contratación dos servizos de análises de auga de consumo

Descargar PDF
Acta apertura sobre nº 1 potables 2019
Descargar PDF
Acta apertura sobre nº 1 residuales 2019
Descargar PDF
Acta nº 2 calificación definitiva empresas licitadoras potables 2019
Descargar PDF
Acta nº 2 calificación definitiva empresas licitadoras residuales 2019
Descargar PDF
Acta de resolución Applus 
Descargar PDF
Acta apertura sobre 2 analíticas Aquaourense potables 2019 fda
Descargar PDF
Acta apertura sobre 2 analíticas Aquaourense 2019 residuales firmada
Descargar PDF